Odkażanie klatki schodowej po chorobie zakaźnej

Data: 18.08.2020
Miejsce: Poznań
Czas trwania:  1 dzień
Zleceniodawca: osoba prywatna

Odkażanie klatki schodowej po chorobie zakaźnej jednego z lokatorów, która zakończyła się zgonem na terenie Poznania.

Sprzątanie po zmarłych Poznań

W ramach otrzymanego zlecenia nasi technicy mieli wydezynfekować klatkę schodową w poznańskim budynku wielorodzinnym. Konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu wyniknęła z faktu zgonu jednego z mieszkańców, spowodowanego chorobą zakaźną.

Zmgławianie jako forma odkażania po zgonie

Zwłoki zmarłego wynoszone były z mieszkania mieszczącego się na czwartym piętrze. Oceniając sytuację panującą na miejscu zdarzenia uznaliśmy, że podczas sprzątania po zgonach najlepiej będzie zastosować metodę zamgławiania. Jest to bardzo efektywny i skuteczny sposób dezynfekcji. Polega na wytworzeniu przez zmgławiacz ULV kropelek o minimalnej średnicy. Kropelki te, to mieszanina środka dezynfekującego oraz wody. Są bardzo lekkie i unoszą się w powietrzu. Dzięki temu docierają do najbardziej ukrytych miejsc i szczelin.

Odkażanie klatki schodowej po zgonie Poznań

Po zastosowaniu zamgławiania mamy pewność, że bakterie i wirusy zostaną usunięte nie tylko z powierzchni otwartych ale także z przewodów wentylacyjnych i innych instalacji znajdujących się na klatce schodowej w budynku w Poznaniu. Fakt, iż mgła ma właściwości lotne powoduje, że nie ma konieczności używania dużej ilości środka trującego podczas sprzątania po zmarłym. To zaleta biorąc pod uwagę, tak ważną dziś ochronę środowiska.

Dzięki użyciu zmgławiacza ULV proces dezynfekcji jest również dużo krótszy niż w przypadku zastosowania innych metod. Ma także tę zaletę, że nie moczy czyszczonych powierzchni a po jego użyciu nie zostają żadne ślady. Nie ma więc zagrożenia, że powstaną nieestetyczne zacieki na ścianach. Preparaty chemiczne, które wykorzystujemy podczas zamgławiania są neutralne dla człowieka. Po upływie 3- 4 godzin pomieszczenia mogą być bezpiecznie używane.

W przypadku klatki schodowej jest to szczególnie ważne. Zarządcy nieruchomości chodzi bowiem o to, aby jak najszybciej była bezpieczna do użytku.