Sprzątanie po zgonie w wyniku wypadku w domu Katowice osiedle Paderewskiego

Data: 10.10.2021
Miejsce: Katowice
Czas trwania:  8 h
Zleceniodawca: wspólnota mieszkaniowa

Największy odsetek wypadków, którym ulegamy to te, do których dochodzi w domu. Jest ich około 70%.  Tę liczbę potwierdzają statystyki, dotyczące wyjazdów ratowników medycznych. Doznane urazy wymagały pomocy ortopedycznej w około 24% przypadków, chirurgicznej zaś w około 18% interwencji. Wypadek to gwałtowne (nagłe) zdarzenie, spowodowane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego człowiek doznaje uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź umiera. Tak właśnie było w przypadku zlecenia sprzątania po zmarłych, do którego zostali wezwani nasi specjaliści. Starsza pani spadła z drabiny i uderzyła głową o kant komody. Wieszała świeże firanki z okazji przyjazdu córki z kandydatem na zięcia. Chciała go należycie podjąć i sprawić przyjemność córce.

Sprzątanie po zgonach w Katowicach

Specjalistyczne czyszczenie po zgonie w Katowicach

Zwłoki zostały znalezione dopiero po kilku dniach. Proces rozkładu był już w pełni rozwinięty. Na zewnątrz ciała pojawiły się płyny ustrojowe. W całym mieszkaniu roznosił się charakterystyczny dla śmierci, słodkawy zapach. Ciało ludzkie już w chwili śmierci zaczyna wydzielać szkodliwe substancje.  Najgroźniejsze z nich to putrescyna i kadaweryna, z grypy amin. Aktywnie uczestniczą one w procesie gnilnym zwłok. Są bardzo niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia , a nawet życia. Atakują układ oddechowy, pokarmowy oraz układ krążenia.

Ocenia się, że ludzkie zwłoki wydzielają około 30 szkodliwych substancji. Te liczby oraz opis skutków działania toksyn związanych ze śmiercią jednoznacznie wskazują na niebezpieczeństwo, jakie wiąże się z nieprofesjonalnym sprzątaniem mieszkania po zmarłej osobie. Tylko doświadczona, profesjonalna firma zapewni specjalistyczne czyszczenie po zgonie, które da gwarancję bezpiecznego korzystania z zainfekowanych wcześniej pomieszczeń.

Sprzątanie po zgonach w Katowicach
Zdjęcie: Sprzątanie po zgonie w wyniku wypadku w domu Katowice Osiedle Paderewskiego, Copyright 2021 © Mieszko Kastelnik

Odkażanie po śmierci za pomocą ozonu w Katowicach

Swoją pracę przy zleceniu sprzątania po zgonach w Katowicach nasi technicy rozpoczęli od opróżnienia z mebli i sprzętów pokoju, w którym nastąpił zgon. Podobnie postąpiliśmy w przypadku przedpokoju, którym wynoszono zwłoki. Układ pomieszczeń w domu był taki, że pokój gdzie doszło nieszczęścia i mały przedpokoik były odizolowane od reszty nieruchomości. To spowodowało, że to w nich skupiły się niebezpieczne substancje. Po opróżnieniu zagrożonych miejsc nasi technicy odkazili miejsce, gdzie nastąpił feralny upadek z drabiny. Użyli do tego silnego środka chemicznego o szerokim spektrum działania.

Oceniając sytuację, na miejscu zdarzenia uznaliśmy, że najlepszą metodą dezynfekcji po zgonach będzie ozonowanie. Dezynfekcja za pomocą ozonu to bardzo skuteczny i bezpieczny sposób odkażania po śmierci. Ozon jest gazem, odmianą tlenu. Został odkryty w Niemczech w 1840 roku. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa oznaczającego zapach. Faktycznie to woń tego pierwiastka zwróciła na niego uwagę badaczy. Ozon zwany inaczej tri tlenem posiada właściwości niszczenia wszelkich bakterii, wirusów, grzybów i pleśni. Odpowiada za to trzeci atom ozonu, który z łatwością absorbuje i neutralizuje szkodliwe drobnoustroje. Niszczy je poprzez utlenianie, w którym sam ulega degradacji.  Jest gazem, więc dociera do wszystkich, nawet najbardziej ukrytych miejsc.

Specjalistyczne sprzątanie po zgonie Kastelnik

Dezynfekcja mieszkania po zmarłej osobie

Mimo iż ozon działa silnie, nie uszkadza przedmiotów, poddanych jego wpływowi. Używamy go więc nawet w pomieszczeniach, gdzie znajdują się delikatne urządzenia i sprzęty. Po jego zastosowaniu nie pozostają żadne odpady własne. Jest więc bezpieczny dla środowiska naturalnego. Aby pomieszczenia, które dezynfekujemy tą metodą, były bezpieczne dla użytkowników, wystarczy je starannie wywietrzyć. Pozbywamy się wtedy resztek ozonu, który nie uległ zniszczeniu w procesie utleniania

Ozon uwalniamy dzięki specjalistycznym generatorom  Są to urządzenia mechaniczno-elektryczne, w których skutkiem wyładowań elektrycznych powstaje ozon. Generatory o mocy 240g./ h bazują na otaczającym nas powietrzu.Ozonatory używane są nie tylko do oczyszczania powietrza. Skutecznie pozbawiają też szkodliwych substancji wodę. Pierwszy generator ozonu zbudował genialny wynalazca Nicola Tesla. Po zastosowaniu ozonu w pomieszczeniach, gdzie doszło do zgonu, mamy pewność, że mieszkanie jest wolne od groźnych drobnoustrojów. Co więcej, nie czuć w nim już okropnego zapachu rozkładających się zwłok.

Gdy nasz ozonator skończył pracę, mogliśmy przystąpić do utylizacji tych sprzętów, które nie mogły być skutecznie zdezynfekowane. Kończąc realizacje zlecenia, mieliśmy nadzieję, że młodzi ludzie, których wspólna droga rozpoczęła się tak tragicznie, będą szczęśliwi i będą  pamiętać o Mamie, która tak bardzo się starała.

Zajmujemy się również:

Czyszczenie po śmierci

Informacja o prawie autorskim do materiałów wykorzystywanych

Wszelkie materiały informacyjne pliki, rysunki, zdjęcia, treści internetowe itp. prezentowane w witrynie internetowej www.ostatniesprzatanie.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora Mieszko Kastelnik jest zabronione.